Kristályok

Esztramos-hegy

Barlang

1964-ben fedezték fel

Földvári-barlangnak is nevezik

190 m hosszú

legnagyobb horizontális kiterjedése 84 m

függőleges kiterjedése csak 7m

A belső részben a cseppkőoszlopokat borsókő borítja, különlegessége az egyetlen cseppkődob.

 

És egy kristály

flower

Különös, titokzatos hely az Esztramos. Kis kiterjedése ellenére természeti értékekben gazdag még ma is, annak ellenére, hogy folyamatos bányászati tevékenység koptatta, pusztította természeti képződményeit. A bányászat viszont nemcsak eltüntetett, hanem fel is tárt rengeteg információt, messze földön híres barlangokat és az egyedülálló kalcitkristályokat. A csonka tetőről a bányafalakon, a felszínen tanulmányozhatjuk a cseppkőlefolyásokat.

Esztramos-hegy

Az Esztramos repedezett, üregesedett, jól karsztosodó mészkőből épült fel. Az Esztramos természeti kincseit az itt található barlangok, azok ásványkiválásai, illetve a barlangi üledékből előkerült ősmaradványok halmaza jelenti.

Magyarországi Kalcitkristályok Színes Világa

image one


Tisztelt érdeklődők és látogató vendégek.

Ha megtekintették a természet által évmilliók alatt létrehozott VILÁGÖRÖKSÉGET, a Fertő-tó tájegységét, növény és állatvilágát. Fertőrákost, melyet az itt élt népek és közösségek évezredek alatt hoztak létre és hagyták utódaikra örökségül, akkor szakítsanak pár percet egy család 45 évi, saját költségen létrehozott és fentartott munkájára.

 

 

MAGYARORSZÁGI KALCITKRISTÁLYOK SZÍNES VILÁGA

Az MGY-10 számon védett, AMATŐR-MUZEÁLIS magángyüjteményre, mely a NEMZETI KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉG része.

 

Kiválóan alkalmas a felnövekvő nemzedékek honismeretre és hazaszeretetre nevelésre, melyre ismét nagy szükség van.

Alkalmas földrajz és biológiai ismeretre is, mivel nem tudományosan van rendezve, hanem magyarország hegységei szerint, azok üledékes és vulkáni, valamint átalakult volta szerint. 2000 db magyarországi kalcitkristály szín és formagazdagságán, valamint 400 db ősmaradványon keresztül mutatja be magyarországot. A kiállításon az általunk felfedezett egyik ősemlős is látható.

E védett, amatőr múzeális kalcitkristály gyüjtemény világviszonylatban is egyedülálló.

1965 év óta végzett kalcitkristály gyűjtőmunkánkat prof. Koch Sándor a szegedi Tudomány Egyetem Ásványtár vezetője és Tasnády Kubacska András a MÁFI ásványtár igazgatója értékelte és javasolta védettségre.

E javaslat alapján a Kultúrális minisztérium Dr. Embey Istin Antal a Nemzeti Múzeum Ásványtár igazgatóját bizta meg, hogy szakmai csoportal vizsgálja meg védettségre alkalmasságát. 1982-ben védetté nyilvánították.

1965 óta végzett munkánkat Prof. Dr Jánosi Dénes a FRAGMENTA MINERALOGICA et PALAEONTOLOGICA németnyelvű 1986 december 28-i számában ismertette. Munkatársai a begyűjtött anyagunkból két, SPECIES GENUSZ szinten NOVUM ismeretlen ősemlőst azonosítottak be.

Midkettő az antilop-félék eddig ismeretlen ágából származó első példány. Az egyik őzike a másik lónagyságú lehetett. Mindkettő a Pleisztocén időszakból származik és két millió évesek.

Tiszteljenek meg látogatásukkal Fertőrákos Fő utca 99 szám alatti kultúrális létesítményünkben és nem fognak csalódni.

 

image one image one